logo
birgit@gallerirothmann.dk| +45 30891983

I Kærbakkens Permahaven er strukturen ganske simpel:

Her har stressramte mulighed for at følge et 8-ugers behandlingsforløb med 3-4 timer to gange om ugen med transport. Gruppens ideel størrelse er på 3-5 gæster. Prisen er 1000 kr pr. dag. Prisen for et helt forløb på 56 timer med kørsel og frokost er 16.000 kr.

Behandlingen foregår i havens natur eller i drivhusene og består af både gruppe-og individuelle samtaler understøttet af mindfulness og forskellige haveaktiviteter. Der tilbydes også kunstterapi.

Vi begynder altid ved havens bål, hvor deltagerne har mulighed for bare at sidde og kigge ind i flammerne. Bortset fra den praktiske funktion, at bålet giver varme i en kold vintertid, så har bålet også en mere symbolsk værdi. Bålet er et fællespunkt for gruppen at være sammen om og have det rart ved. For nogle gæster vækker bålet minder tilbage til gode tider i barndommen, hvor fællesskabet var i centrum.

Når gæsterne ankommer, så samles vi først i tavshed om bålet, inden vi starter morgenrunde.

Haveterapeuten laver nogle mindfullness-øvelser med deltagerne for at komme stille og roligt i gang og skabe ro, og introducerer så dagens tema. Derefter spredes deltagerne i haven til aktiviteter, som er tilpasset den enkelte. Inden dagen har vi forberedt nogle idéer til, hvad dagens aktivitet kunne gå ud på, men det væsentlige er hele tiden at være opmærksom på, hvad gæsterne gerne vil – og hvad de har behov for. Der er plads til fem mennesker med stress og udbrændthed ad gangen. Stemningen er positiv og let, der findes intet pres. Alt det, vi gør, giver mening. Haven ligger i skønne omgivelser i en lille landsby med kort afstand til havet, mølle, kirke, skove og gravhøje. Haveterapeuten sammensætter et program af aktiviteter for hver enkelt gæst i terapihaven, der forbedrer vedkommendes særlige behov for sundhed, og der arbejdes for bestemte mål, man gerne vil opnå. Haven er indrettet, så alle deltagere kan finde et sted, der passer til deres sindsstemning, når de bevæger sig ud. Aktiviteterne varierer efter årstiden, men i Kærbakkens Permahave er det vigtigt, at aktiviteterne også kommer haven til gode. Kun hvis de gør en positiv forskel for haven, giver de mening for deltageren. Haven er ikke kun en fysisk ramme for behandlingen, som gør en række aktiviteter mulige. I haveterapien kan vi arbejde konkret med symbolerne for at hjælpe deltagerne til nogle dybere erkendelser.

Naturen i haven ligner naturen i menneskets krop og psyke, og derfor kan vi hente billeder på sindets processer i haven. For eksempel skal planter have næring for at vokse, ligesom mennesket skal huske at nære sig selv og ikke kun yde. En opgave til deltagerne er f.eks. at tage sig af planter ved at give næring og vande dem. Havens ormegårde er heller ikke et tilfældigt element i haven. Her i ormetårnene bliver affald til noget nyt og brugbart i form af jord. På samme vis forholder det sig hos mennesket, hvor der kan komme noget godt og nyt, hvis vi bearbejder det, vi slæber rundt på, i stedet for at forkaste og fortrænge det. Tag dig af naturen og naturen vi tage sig af dig, er havens motto. Her lader vi haven være læremesteren.

Mens deltagerne er i gang med deres aktiviteter, kommer haveterapeuten rundt og taler med dem efter behov. Til slut samles vi alle for at afrunde dagen ved bålet for eksempel med en øvelse i mindfulness. Lyset fra bålet eller sollys i de mange timer udendørs, også om vinteren, har en positiv indvirkning på menneskers humør. Fysiologiske udskilles der mere serotonin i hjernen, der ofte forhøjer vores grundstemning.

Der er mulighed for at blive hentet og bragt til færgen, eller på de gode dage låne en cykel.

Ofte bruges skoven i gruppeforløb med gæsterne. Det giver nogle fælles oplevelser at møde naturens skønhed sammen. Nogle gange går vi en tur i den lokale Brattingsborg skov, der ligger tæt på huset. Andre gange tager vi på udflugt til andre skove og strande i nærområdet. Når vi besøger skovene, har vi for det meste te, brød eller madpakke med. Ligesom vi har tæpper til at ligge på.

Det, der sker i skoven, er ikke det samme, som det der sker i haven. Nogle gange går vi sammen i stilhed i skoven, fordi helbredelsen ofte sker i stilheden, når man er sammen med andre og er mindfull.

Vi bruger Mindfulness som et værktøj til at den enkelte kan finde ro og blive mere nærværende her og nu og for at finde venligheden og omsorgen for sig selv frem. Det væsentlige i vores metode er, at vi er i vores væren. Når man er stresset, så flytter man sig fra sin egen væren. Aktiviteterne understøttes af individuelle samtaler med en psykoterapeut/psykolog undervejs.

Dagene har forskelligt indhold, men de starter og slutter altid ens.