logo
birgit@gallerirothmann.dk| +45 30891983

I Kærbakkens Permahave på Samsø er der gennem de seneste år etableret en terapihave, for personer i rehabiliteringsfasen efter stresskollaps og udbrændthedsrelaterede sygdomme, som har behov for hjælp til at reducere og håndtere stress. Stress er en aktuel samfundsmæssig udfordring. Antallet af stressramte i Danmark er stærkt stigende. For den enkelte koster det livskvalitet og for samfundet som helhed, har det store økonomiske konsekvenser i form af bl.a. sygedagpenge og tabt arbejdsfortjeneste. Det handler derfor om at få skabt nogle rammer, som bedst muligt støtter behandlingen af de stressramte.

Samsø Terapihave er indrettet efter resultater fra Alnarp i Sverige, hvor forskningen inden for de seneste 30 år har bevist, at naturen har en kraftfuld rehabiliterende indvirkning på mennesker, som er kriseramte. Ved udbrændthed og stress hjælper det at komme væk fra de vante belastende omgivelser til et sted, der er indrettet til mennesker med nedsat funktionsniveau, et åndehul med fred og ro, hvor der er sørget for det basale. Resultater fra Sverige er i særklasse og viser at ca. 75 % kommer tilbage til job eller uddannelse efter at have deltaget i et haveterapiforløb.