logo
[email protected]| +45 30891983

Hvis en have indeholder mange af følgende basiskarakterer, fungerer den både, når man er glad, begejstret, sur, deprimeret eller psykisk udmattet.

  • Det rolige – lyden af vand
  • Det vilde – det uberørte og mystiske
  • Det artsrige – at se liv
  • Rum for tanke – en verden uden støj og krav
  • Fælleden, engen – den åbne, grønne plads til socialt samvær
  • Lysthaven – det indhegnede, trygge rum, hvor børn kan lege
  • Festen
  • Kulturen

Studier viser at især 3 basiskarakterer er særlig vigtige i sammenhæng med stress: Artsrigt, trygt og vildt.

I mit arbejde som designer af skovhaver og terapihaver søger jeg efter træer, buske og planter, der tilsammen udgør en form, som positivt påvirker vore sanser. Det handler om lyde, dufte, former og farver, der giver vores hjerne mulighed for at lade op. Væksternes forskellige kvaliteter påvirker os på forskellig måde, og arbejdet er at kunne vælge dem, som giver de effekter, der øger livskvaliteten. Terapihaven skal opleves som et hele, et område afgrænset fra sine omgivelser. Grænsen er terapihavens ydre hegn. Dette kan være en hæk, en mur, et plankeværk el.lign. Afgrænsningen må ikke give patienten en følelse af at være spærret inde, men skal give en følelse af at være tryg og at personen på egne præmisser lukker resten af verden ude. Terapihaven består af vægge, men også af gulv og loft. Gulvet kan være af græs, grus, sten eller træ og loftet af trækroner eller pergolaer –eller bare himlen. Inde i Terapihaven kan mindre rum skabes.

Det levende, voksende og konstant skiftende plantemateriale er en grundsten i en terapihave. Mængden af levende plantemateriale har vist sig at være vigtig, når man vurderer en haves helbredende kvaliteter. En terapihave kan betragtes som en speciel form for anvendt kunst. Den skal designes til en bestemt persons eller gruppes specielle behov og ønsker. Terapihavens design skal være let forståeligt for deltagerne, de skal være i stand til at aflæse, hvad haven kan tilbyde dem, hvad de kan gøre og hvad de må gøre. En have eksisterer altid i en kompleks kontekst, blandt andet i en geografisk, historisk og social. Denne kontekst interagerer med haven og deltagerens oplevelse af den. For at sikre et godt design af terapihaven er det vigtigt at formulere formålet med den, i relation til dens kontekst. Designet skal tage højde for at deltagerne bliver stærkere og i stadighed har brug for at finde rum og aktiviteter i terapihaven, der svarer til vedkommendes behov for tryghed, men som også udfordrer vedkommende.