logo
[email protected]| +45 30891983

Projektet Kærbakkens Permahave er en del af et større permakulturprojekt på Samsø. Haven viser transformationen fra landsbyhave til spiselig skovhave.

Projektleder: Birgit Rothmann
Adresse: Kærbakken 11, 8305 Samsø
Telefon: 30891983
Email: [email protected]
Hjemmeside: www.gallerirothmann.dk
Projektstart: 2012
Areal: 2000 m2
LAND center akkreditering: 5. april 2014
Temaer: Kultur og uddannelse, Sundhed og trivsel, Have, Gartneri, Skovhave, Dyr, Selvforsyning, Affaldsminimering

 

Besøgende: Der modtages 400 gæster årligt. Der er skiltning, rundvisning og materialer om permakultur.
Faciliteter: Toilet/bad, Værksted, Drivhuse, Legeplads, Atelier, Parkering
Beskrivelse: 

Kærbakkens Permahaven er et eksempel på hvordan en almindelig, privat have kan omdannes til en selvforsynende skovhave, ved hjælp af permakultur-principper.  Fokus er på designprocessen, bæredygtige dyrkningsprincipper, jordprocesser, flerårige grøntsager, blandingskulturer og skovhaver. Haven er stadig under opbygning, men forventes fremover at være fyldt med inspiration og viden, der giver en grundig indføring i teknikker, design og plantning i den spiselige have og sætter skovhaver i perspektiv i forhold til miljøproblemerne og industrilandbruget.

I Kærbakkens Permahave er vægten på dyrkning af eksotiske træer, spiselige stauder og flerårige grøntsager. Det centrale er opbygning af et bedre mikroklima og jordforbedring. Genbrug af bildæk, dyrkning af vinterafgrøder i drivhus/polytunnel, hügelkultur, højbede, espalierdyrkning, selvfodrende hønsegård, nøglehulsbede, urtespiraler og svampedyrkning er repræsenteret.

Hovedformålet er at finde inspirerende og attraktive eksempler på, hvordan vi kan sige farvel til de fossile brændsler og modvirke klimaforandringer.

Hovedprincippet i haven er omsorg for naturen og biodiversitet. Det gøres ved at forsøge at forstå naturen og arbejde med den i skovhavetankerne, i designet, i mønstrene. Det vigtigste arbejde er opbygning af jorden op ved hjælp af kompost, dyregødning, jorddække, brug af tang og kvælstoffikserende planter.  Dernæst lægges der vægt på et mangfoldigt dyreliv med rovinsekter og selvfodrende systemer. Opbygning af et godt mikroklima i haven laves ved hjælp af rum. Det gøres ved hjælp af planter, hegn og sollommer.  Regnvand opsamles og energiforbruget nedsætte bl.a. ved hjælp af drivhus på muren, beplantning omkring og på murene. Alt haveaffaldet genbruges i kompost eller anvendes i Hügelbede.  Omsorg for menneskene er centralt i designet. Der findes legeplads til børnene, bålplads og mange rum indrettet med siddepladser. Gæstfriheden er synlig.

Principper og metoder

Permahaven ligger på en vindomsust ø i Kattegat. Haven og huset var tidligere et gartneri, men i 12 år brugt som sommerhus. Det betød at alt jorden var tilgroet ved købet i 2006. Det meste af haven bestod af store drivhusfundamenter og ruiner. Noget af det er bevaret i designet. Haven skråner mod øst, og der er god læ og varmt i haven. Specielt for Samsø: Foråret er tørt og efteråret varmt pga af havet, hvilket giver gode muligheder for mere eksotisk dyrkning. Hovedparten af Kærbakkens Permahave er skovhave. I skovhavens opbygning bruges mange af permakulturens principperne, som for eksempel: brug af flerårige planter, jorddække, stabling og biodiversitet.  Zonerne er indtænkt i designet, såvidt det er muligt i en allerede etableret have. Tættest på huset er urtespiralen og de 2 drivhus, som forsyner køkkenet med friske ting hele året. Dernæst ligger salatbedene og de flerårige grøntsager. Længst væk er hønseholdet og de høje nødde- og kastanjetræer. Der arbejdes hele tiden med etablering af bedre mikroklima ved hjælp af hegn og sollommer, og de dyrkes mangfoldig både vandret og lodret.

Regeneration af naturressourcer

Jord: Jorden har ikke været pløjet, den er næringsrig, let fugtig og indeholder ler. Der bruges kvælstoffikserende planter, akkumulatorplanter og jorddække. Den kraftige ukrudtvækst holdes nede ved hjælp af dække af aviser, pap og plastik. I denne afgørende fase gøres der klart til brug af bunddække, hvorefter plastikken efter et år fjernes. Når haven er etableret vil den kunne opretholdes uden tilførsel af gødning udelukkende ved brug af jorddække.

Vand: Der findes en gammel brønd på grunden, som udelukkende er brugt til de en-årige planter. Der opsamles regnvand til vanding af drivhusene. Under tørkeperioder er der ikke nogen grund til at bruge ekstra vand, da jorden er lerholdig og grundvandet højt, Når haven er etableret vil der være mindre udtørring. Der findes små damme i haven til insekter og fugle.

Luft: Luften renses af alle træerne i haven, og der forventes en stigende lagring af CO2. Der er ingen luftforurening i nærheden. Haven ligger tæt på havet.

 

Social regeneration

Haven vil for fremtiden kunne forsyne mig og andre med mad hele året. Der satses på at dyrke vækster, som også om vinteren yder og giver afgrøder. Derfor er hensigten af spise friske produkter hele året i stedet for at konservere og nedfryse til vinteren. Hvis der bliver overskud af planter og afgrøder kan disse sælges eller indgå i byttemarkeder. Haven dyrkes intensivt, og skal bruges til at vise at mennesker kan leve af et lille stykke land. Det kræver omstilling til andre spisevaner. Det kræver også ny viden at afprøve nye ideer og igen videregive information om det indsamlede. Det gøres bedst i fællesskab. Vi samsinger er kendte for at skabe fælledskaber, det er derfor vigtigt, at vi hele tiden udvider gruppen omkring haven til at omfatte andre skovhaver, permahaver og fælleshaver på øen og samtidig bevarer det lokale særpræg. Haven er meget velegnet til terapi.